Administrație publică

Starea managementului in Romania

Astăzi modernizarea administrației publice reprezintă un factor esențial de competitivitate la nivel local, regional și național.

Astfel, în domeniul administrației ISS elaborează studii și analize referitor la aspectele guvernanței publice, dezvoltării unui mecanism de ranking al performanțelor organizațiilor publice din România – evaluarea sectorului public și studii privind managementul strategic la nivelul instituțiilor din România.

Mai mult…