Studiu: Analiza cantitativa a economiei informale si unor efecte asupra economiei – aplicatie asupra Romaniei

Studiul isi propune evaluarea economiei informale si a unor efecte asupra  unor variabile economice importante de la nivelul Romaniei. Pentru estimarea economiei informale s-a recurs la o metoda monetară (Cagan – 1958, Gutman – 1977 si Tanzi – 1982). Pentru estimarea ponderii economiei informale in valoarea economiei masurate oficial prin Produs Intern Brut (PIB) au fost folosite date statistice trimestriale raportate de Institutul National de Statistica (INS) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru perioada 2000 – 2010. Folosind rezultatele obtinute in urma procesului de estimare a economiei informale s-au masurat efectele acesteia asupra ratei inflatiei, ratei somajului si salariilor din diverse ramuri ale economiei (industrie, agricultura, constructii, administratie publica etc). Folosind metode specifice (cauzalitate Grenger, VAR etc) sunt identificate diverse relatii de cauzalitate intre variabilele economice mai sus specificate. Prin introducerea variabilei ce estimeaza economia informala in ecuatia curbei Phillips se estimeaza rata naturala a somajului. Tinand seama de nivelul ridicat al economiei informale de la nivelul unei tari in tranzitie se adapteza modelul WS-PS (Wage Schedule – Price Schedule) prin introducerea variabilei ce masoara economia informala.

Rezultatele obținute mai sus scot în evidență un nivel ridicat la numerarului din afara sistemului bancar folosit în cadrul economiei neînregistrate. Cu mici excepții, ponderea numerarului folosit în tranzacțiile neînregistrate în totalul numerarului din cadrul economiei se situiază la un nivel ridicat cuprins între 30-40%. Pe parcursul perioadei 2000-2004 se observă o tendință de scădere a acestei ponderi până la nivelul de 30%, iar în perioada 2005-2010 tendinta a fost una crescător. Testele de analiza cauzalitatii de tip Granger scot in evidenta relatia de tip cauza efect care exista intre rata inflatiei si somajului.

Rezultatele obtinute scot in evidenta o relatie inversa intre dimensiunea economiei informale si numarul de angajati din industrie si o relatie directa intre aceasta si numarul de angajati din constructii si agricultura.

Pentru mai multe detalii: contact@studiistrategice.ro