Studiu privind economia socială în România

Prezentare generală

Studiul își propune identificarea unor caracteristici importante ale economiei sociale legate de cadrul legislativ ce o reglementează, a entităților implicate în activitățile economiei sociale și a cererii de economiei socială.

Obiectivele și structura studiului

Studiul realizat prezintă cele mai importante aspecte legate de evoluția economiei sociale în  România în decursul perioadei de tranziție. Pentru realizarea studiului au fost avute în vedere următoarele aspecte mai importante:

–        Analiza cadrului legislativ ce stă la baza desfășurării activităților din domeniul economiei sociale. Pe parcursul studiului sunt prezentate cele mai importante acte normative ce reglementează activitatea instituțiilor/organizațiilor ce desfășoară activități în domeniul economiei sociale;

–       Analiza evoluției în timp a unor caracteristici legate de instituții/organizații ce sunt implicate în cadrul economiei sociale. Pentru realizarea acestei analize sunt utilizate date statistice înregistrate la nivel național și pe regiuni de dezvoltare pe parcursul perioadei 1990 – 2009. Pe baza acestei analize se încearcă estimarea ofertei de economie socială la nivelul României;

–       Analiza nivelului de dezvoltare a României și a regiunilor de dezvoltare pentru o evaluare sumară a cererii de economie socială. Pentru realizarea acestei analize sunt folosite serii de date pentru indicatori economici și sociali înregistrate la nivel național și pe cele opt regiuni de dezvoltare;

–       Identificarea unor mecanisme de dezvoltare a economiei sociale.

Analiza caracteristicilor economiei sociale din România se realizează ținând seama de caracteristicile acesteia la nivel european.

Concluzii

 • Economia socială poate asigura un suport eficient pentru reducerea cheltuielilor de protecție socială și pentru prevenirea formării unor colectivități izolate din punct de vedere economic și social
 • Rezultatele studiului se fundamentează pe o analiză cantitativă și calitativă. Pentru realizarea analizei au fost avute în vedere date statistice ce caracterizează anumite laturi ale economiei sociale și inventarierea celor mai importante acte normative ce reglementează economia socială
 • La nivelul țărilor din estul Europei, pe fondul reducerii rolului statului în economie, s-a înregistrat o creștere a volumului de activitate și s-a diversificat  misiunea organizaţiilor nonguvernamentale. În ultima perioadă a crescut semnificativ numărul acestora și a persoanelor implicate în  acest sector
 • Economia socială are o serie de caracteristici distincte în raport cu economia în care entitățile economice funcționează pe baza cererii și a ofertei sau cu economia în care sunt obținute bunurile publice oferite gratui sau subvenționat populației
 • Economia socială are un potențial ridicat de dezvoltare la nivel european și național, reprezentând un suport important pentru reducerea numărului de grupuri excluse economic și social și pentru dezvoltarea economică a unor localități
 • În analiza caracteristicilor economiei sociale trebuie să avem în vedere diversitatea mare de instituții și organizații care își desfășoară activitatea în acest sector
 • Economia socială este reglementată de legi şi prevederi legale specifice domeniilor de activitate ale organizaţiilor care activează în domeniul protecţiei sociale, creditare, sănătate, ocuparea forţei de muncă, cooperaţie, organizaţii şi fundaţii. În majoritatea cazurilor actele normative în vigoare definesc un ansamblu de principii şi valori ce stau la baza funcţionării economiei sociale.
 • La nivelul României există diferențe semnificative între cele opt regiuni de dezvoltare. Mai mult, la nivelul României sunt două regiuni care sunt printre cele mai sărace la nivel european. Pe parcursul perioadei de tranziție s-a modificat considerabil contribuția regiunilor de dezvoltare la formarea Produsului Intern Brut
 • La nivel național, există tendința de conturare a două categorii extreme de regiuni de dezvoltare în raport  cu dezvoltarea activităților economice. Această tendință poate fi contracarată prin dezvoltarea economiei sociale
 • La nivelul României există diferențe semnificative între regiuni în raport cu caracteristicile pieței forței de muncă. Aceastea recomandă o abordare diferită a dezvoltării economiei sociale la nivelul regiunilor de dezvoltare
 • Economia socială poate reprezenta un sprijin pentru creșterea incluziunii sociale și reducerea numărului și a dimensiunii grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic
 • La nivelul României există un potențial ridicat de dezvoltare a economiei sociale. Numărul organizațiilor private care pot activa în domeniul economiei sociale a crescut considerabil pe parcursul perioadei de tranziție
 • Pe parcursul perioadei analizate s-a modificat dimensiunea medie a unei unităţi economice de tip non-profit
 • La nivel național există o distribuție diferită pe județe a unităților protejate ce pot desfășura activități în domeniul economiei sociale

Pentru mai multe detalii: contact@studiistrategice.ro