Despre noi

Institutul de Studii Strategice (ISS) este o organizație non-guvernamentală ce își propune să aibă o abordare inovativă în ceea ce privește dezvoltarea de politici naționale având la bază strandarde de cercetare la cel mai înalt nivel.

ISS este un think tank axat pe activități în domeniul reformei sectorului public, raționalizării deciziilor publice, analizei strategice și promovării unui nou tip de guvernanță. ISS își propune să aducă un aport important la inițierea, structurarea și armonizarea politicilor publice la nivel național și local.

ISS furnizează analize, evaluări și sinteze strategice în domenii de interes public și promovează implicarea civică și participarea experților în deciziile care influențează viitorul României.

Echipa ISS este formată din:

Membri fondatori:

  • Profesor universitar dr. Tudorel ANDREI
  • Conferenţiar universitar dr. Călin Emilian HINȚEA
  • Profesor universitar dr. Marian PREDA
  • Profesor universitar dr. Marius PROFIROIU

 

Membri onorifici:

  • Profesor universitar dr. Geert BOUCKAERT (Belgia)
  • Profesor universitar dr. Andre CABANIS (Franta)
  • Profesor universitar dr. Edward T. JENNINGS (SUA)
  • Profesor universitar dr. Jose Manuel RUANO (Spania)